En personlig och ansvarsfull samarbetspartner inom administration och ekonomi, där uppdragen anpassas så att kunden kan ägna sig åt företagets kärnverksamhet.

Jag har även uppdrag som medicinsk sekreterare, och arbetar i Cosmic.