Bokföring

Du slipper det tidskrävande, krångliga arbetet, där det kan bli fel, som kan bli kostsamma att rätta upp.

Inga missade viktiga datum och inbetalningar till skatteverket, och dyra påminnelseavgifter.

 

- Löpande bokföring

- Reskontrahantering

- Lönehantering

- Fakturering

- Betalningar

- Kontakt med myndigheter

Bokslut

Bokslut är den sammanfattade rapport över hur verksamheten gått under räkenskapsåret.

Alla aktiebolag, ska enligt lag upprätta bokslut och årsredovisning och skicka till Bolagsverket.  Jag samarbeter med auktoriserade Revisorer för revision och årsredovisningshandlingar.

 

- Årsavstämningar

- Periodiseringar

- Avskrivningar

- Bokslutsdispositioner

Deklarationer

Momsdeklarationer görs, en gång i månaden, var tredje månad, eller en gång per år, beroende på företagets storlek.

För löner, redovisas skatt och arbetagivaravgift, varje månad.

Att rapportera till Skatteverket tycker många är krångligt, och det är lätt att missa ett datum.

 

Årliga företags- och privata deklarationer, får ni hjälp med.

Övriga konsulttjänster

Jag är utbildad läkarsekreterare/medicinsk sekreterare, och arbetar både inom Landstinget och den privara sektorn, vid behov